INGYENES SZÁLLÍTÁS  6.990 Ft feletti rendelésnél

INGYENES SZÁLLÍTÁS 6.990 Ft feletti rendelésnél

KISZÁLLÍTÁS 1-2 nap

KISZÁLLÍTÁS 1-2 nap

7 napon belüli pénzvisszafizetési garancia

7 napon belüli pénzvisszafizetési garancia

Reklamációk

Reklamáció

Minden kedves vásárlónknak tanácsoljuk, hogy mielőtt átvenné a csomagját akár a postán akár a futártól, győződjön meg annak sértetlenségéről. Ha a csomagolása sérült, esetlegesen nyitva van vagy egyébb problémát észlel a csomagot nem köteles átvenni.

Termékeinkre a jogszabályban meghatározott ideig 6 honap a szavatosság időtartama. Szavatossági igény érvényesítésére 2 év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését.

Nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból eredő hibákért garanciát nem tudunk vállalni. A webáruházban szereplő termékek színei közt kisebb színeltérések lehetségesek.

Fontos információ, hogy a hibás terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni STARSTYLE.HU webáruházunk székhelyének címére, mely kötelezettségét a 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet atávollevők között kötött szerződésekrőlszóló törvény is egyértelműen szabályozza.

A termékeket 2 különböző módon tudja visszaküldeni számunkra, postai úton vagy futárszolgálattal. Mindkét esetben 2 különböző címünk van, ahová lehet küldeni.

Visszaküldési címünk futárszolgálat által:

STARSTYLE VISZÁRU
GLS Európa utca 2

2351 Alsónémedi
Magyarország

 

Visszaküldési cím posta úton:

STARSTYLE
Szabadi út 57/B - Posta fiók 1

9061 Vámosszabadi
Magyarország

A reklamációs terméket kérjük a számlával vagy a számla másolatával és a kísérő reklamációs levéllel kérjük visszaküldeni a STARSTYLE.HU webáruházunk székhelyének címére. Kísérő reklamációs levelet mindenképp kérünk mellékelni amit letölthet lentebb! A terméket érdemes ajánlott levélként küldeni, az utánvételes feladványokat nem áll módunkaban áttvenni! A reklamációs terméknek tisztának kell lennie, piszkos termék esetében a terméket visszakuldjuk a feladóhoz a feladó koltségén.

Lépések a reklamáció folyamatában:

  • Kérjük informáljon e-mailben a reklamációról az info@starstyle.sk címen
  • Küldje vissza a terméket az eredeti vagy fénymásolt számlával és a reklamációs levéllel a címünkre:

2 különböző módon tudja visszaküldeni számunkra, postai úton vagy futárszolgálattal. Mindkét esetben 2 különböző címünk van, ahová lehet küldeni.

Visszaküldési címünk futárszolgálat által:

STARSTYLE VISZÁRU
GLS Európa utca 2

2351 Alsónémedi
Magyarország

 

Visszaküldési cím posta úton:

STARSTYLE
Szabadi út 57/B - Posta fiók 1

9061 Vámosszabadi
Magyarország

  • Fontos! A visszaküldött csomagot az eredeti számlával vagy a számla másolatával és a kísérő reklamációs levéllel kérjük visszaküldeni. Kísérő reklamációs levelet toltse ki és írja le a reklamáció okát és adja meg adatait. Mindenképp kérünk mellékelni kísérő reklamációs levelet amit letölthet lentebb itt:

KÍSÉRO REKLAMÁCIOS LEVÉL LETOLTÉSE ITT:

REKLAMÁCIÓS  LEVÉL

  • Toltse ki és írja le a reklamáció okát és adja meg adatait.
  • Amint megérkezik Ontol a csomag azonnal e-mailben értesitjuk Ont. Vásárlóink reklamációit igyekszünk minél hamarább elintézni. Minden lépésről informáljuk klienseinket.

A leszállított árura vonatkozó szavatosság időtartama 2 év amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A szavatossági igény számlával érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a szavatossági igényét, illetve egyéb kifogásait az info@starstyle.sk érvényesítheti.

Ha a reklamációs terméken javítható hiba van, azt minél hamarabb megjavíttatjuk és saját költségünkön juttatjuk vissza a vásárló címére.

Ha a reklamációs termék nem javítható, akkor a terméket a vásárló igénye szerint vagy kicseréljük vagy visszatérítjük a termék árát.

FONTOS! NEM ÁLL MÓDUNKBAN POSTAI CSEKKEN PÉNZT VISSZAUTALNI, CSAKIS BANKI UTALÁSSAL!

Amennyiben az átvételt követően eltérést észlel a számlázott és a szállított tételek között, esetleg sértetlen csomagolásban sérült árut talál, kérjük, feltétlen hívja fel Vevőszolgálatunkat! Kérjük, a számlát vagy másolatát őrizze meg, mert a garancia csak ennek meglétével, illetve a termék hiánytalan, tartozékokkal együttes állapotában érvényesíthető. A hibás minőségű terméket a STARSTYLE.HU díjmentesen kicseréli, a termék, a termékhez kapcsolódó számla átvételének, továbbá a hiba megjelölésének feltételével. A csereáru szállítási díját ilyen esetben magunkra vállaljuk, a hibás árut azonban Önnek kell - a saját költségviselése mellett- hozzánk visszajuttatnia!

 

Fogyasztovédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket ide klikkelve tekintheti meg

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
6. §
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

Vásárlóink reklamációit igyekszünk minél hamarább elintézni. Minden lépésről informáljuk klienseinket.

Bármely további kérdés, észrevétel esetében kérjük forduljon hozzánk bizalommal az info@starstyle.sk email címen.

BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁS

a nemhasznált árut le lehet cserélni vagy teljesen visszafizetni 15 napon belül indoklás nélkül

Amennyiben a megrendelt és kifizetett termék bármilyen okból nem nyeri el tetszését, ha nem felel meg a várt elképzeléseinek, ha nem elégedett szabásával, minőségével és visszaküldi a kézhezvételtől számított 15 napon belül, írásban jelzi felénk az elállás szándékát mi visszafizetjük Önnek a termék bruttó kiszámlázott vételárát, vagy kicseréljük a webshopunkbol választott bármelyik más termékre.

Forduljon hozzánk bizalommal az info@starstyle.sk email címre, mindenben állunk az Ön rendelkezésére. Bízunk abban,hogy az eddig kialakított vevőkör és az új vevők ízlését és igényét ezután is maradéktalanul ki tudjuk szolgálni és elégedetten tér Ön is vissza hozzánk:)

Starstyle.hu facebook-on